top of page
Rebeca Yamberla - Ecuador.jpg

REBECA YAMBERLA

EKVÁDOR

'Soy Rebeca Yamberla, tengo 43 años de edad y no tengo hijos, soy sola.  Mis padres tuvieron 9 hijos, tres mujeres y seis hombres.  Ale hoy, apenas tienen uno o dos hijos. En mi familia, mis cuñadas tienen cuatro hijos, y solo yo no tengo ni uno.

 

Cuando tenía 16 let edad, aún era una niña y no pensaba en tener hijos.  Quería viajar con mis hermanos, ese era mi sueño.  Yo fui muy agreement en mi casa, fui niña-de-mami.  

 

Konečně, no já tocó viajar.  Mis padres no me dejaron salir del capullo,  nunca me casé y no me tocó tener hijos.  Siempre desee tener dos niños y niñas.

 

Mi situaceón económica no es buena.  Tenemos un pedazo de tierra en el campo, donde crecemos maíz y papa.  Cuando se da, comparto con mis hermanos y sus familias. Prodej piezas de joyería que hago al turismo, en el pueblo.  Me gasto el capital y la ganancia, por eso pienso que Diosito no me dio hijos.  Si no de donde podría alimentarlos.“  ANGLIČTINA

„Jsem Rebeca Yamberla, je mi 43 let a nemám děti, jsem svobodná.  Moji rodiče měli 9 dětí, tři ženy a šest mužů.  Ale dnes mají jen jedno nebo dvě děti. V mé rodině mají švagři čtyři děti a já žádné nemám.

Když mi bylo 16 let, byla jsem ještě dítě a o dětech jsem nepřemýšlela.  Chtěl jsem cestovat se svými sourozenci, to byl můj sen.  Doma jsem byla hodně rozmazlená, byla jsem maminčina holka.  

Cestovat jsem se nakonec nedostal.  Rodiče mě nepustili z kokonu, nikdy jsem se nevdala a nedostala jsem děti.  Vždycky jsem chtěla mít dva kluky a holčičky.

Moje ekonomická situace není dobrá.  Máme kousek půdy na venkově, kde pěstujeme kukuřici a brambory.  Když můžu, sdílím se svými sourozenci a jejich rodinami. Prodávám šperky, které vyrábím, turistům ve vesnici.  Utrácím kapitál a zisk, proto si myslím, že mi Bůh nedal děti.  Pokud ne, odkud bych je mohl nakrmit?“

bottom of page