top of page
Brooke Morales_2, 19_car.jpg

BROOKE MORALES (19)

SPOJENÉ STÁTY

„Jak naše populace roste a mají být splněny vyšší nároky na spotřebu, dochází k industrializaci životů miliard zvířat. Díky průmyslovému chovu se zvířata proměňují ve zboží. Humánní životní podmínky se vyměňují za maximalizaci zisku. Nálepky jako „volný výběh“ stěží nesou nějakou solidní právní normu.  

Tento problém je jedním z nejobtížnějších, kterému je třeba čelit a diskutovat o něm. Mnoho z nás a našich blízkých toto odvětví podporuje. Nikdo nechce být tváří v tvář pravdě o tom, jak byly jejich živočišné produkty vyrobeny, zvláště když je jejich konzumace tak normalizovaná. Přinutil jsem se naučit se tuto pravdu prováděním vlastního výzkumu a od té doby jsem se věnoval budoucí kariéře v právu zvířat.

 

Domnívám se, že problém nelze nejlépe vyřešit zahanbováním nebo strašením ostatních, aby přestali konzumovat živočišné produkty. Věřím, že je to lépe vyřešeno na průmyslové úrovni a na úrovni životního prostředí. Je třeba řešit otázky přelidnění a nadměrné spotřeby. Je třeba podporovat kulturu povědomí o tom, jak něčí rozhodnutí ovlivňují svět kolem nich. Pro průmysl je třeba stanovit více standardů, pokud jde o způsob jejich fungování a transparentnost, kterou poskytují spotřebitelům. I nadále obhajuji tuto změnu jako vysokoškolský student a aktivista za práva zvířat.“

bottom of page