top of page
Pernilla Hansson.jpg

PERNILLA HANSSON ŠVÉDSKO

Velkou část mého dětství jsem strávil zkoumáním přírody a já jsem bědoval nad ztrátami přírodní půdy pro rozvoj krajiny vytvořené lidmi. Už tehdy jsem měl základní představu o omezeních velikosti populace, ale až když jsem začal pracovat pro The Overpopulation Project, začal jsem chápat, do jaké míry ovlivnil růst lidské populace planetu. Lidstvo se posunulo za hranice planet na úkor přírodního světa, na kterém jsme závislí, stejné přírody, kterou miluji a se kterou jsem vyrůstal. Přesto mě udivuje, jak relativně jednoduché prostředky, jako je omezení naší spotřeby, zajištění lidského práva na přístup k plánovanému rodičovství a řádné vzdělání, mohou tolik udělat pro ochranu přírody a zároveň vést ke spravedlivější společnosti. Koncept, že nemůžeme mít nekonečný růst na konečné planetě, není složitý pojem. Bylo to něco, co jsem chápal i jako dítě, a pokrok lze dosáhnout pouze tehdy, když o této realitě vážně diskutujeme.“

bottom of page