top of page
Bela Schultz 2.jpg

BELA SCHULTZOVÁ

SPOJENÉ STÁTY

„Navzdory zhoršující se klimatické krizi jsem nikdy nezapochyboval, jestli budu mít děti. Nemít dítě byla oběť, kterou jsem nebyl ochoten podstoupit – ale jak bych mohl ospravedlnit toto rozhodnutí jako někdo, kdo se zavázal řešit změnu klimatu? Odpověď jsem našla, když jsem se ve 20 letech stala velkou sestrou. Nyní mám dva bratry ve věku 3 a 5 let, kteří vyžadují hodně – čas, peníze, zdroje. Ale mají také zvědavou mysl a poddajné perspektivy. Moji rodiče je naučili magii a záhadám prodchnutým přírodou. Každá pauza v jejich dnech byla venku, na procházkách lesem a ponorech do studených horských potoků. Jednoho dne pětileté dítě pečlivě vysvětlilo mikroplasty v oceánu a jak poškozují divokou zvěř, a mluvili jsme o tom, jak chránit naše rybí přátele vyhýbání se plastům a získávání místních zdrojů. Děti nejsou jen vysavačem zdrojů – lze z nich vychovat záměrné a vzdělané herce, kteří jsou silou změny. Vím, že moje budoucí dítě bude.“

bottom of page