top of page
Masumi Gudka_Population Conversations_edited.jpg

MASUMI GUDKA

KEŇA

"Zaměření se pouze na problematiku růstu populace může disenfranchise žen v globálním jihu a dále prohloubí rozdíly mezi severem a jihem. Místo toho podpořme diskurz, ve kterém budeme zkoumat populační růst a vzorce spotřeby v tandemu. Obojí vytváří velký tlak na přírodní zdroje a nepříznivě ovlivňuje zdraví naší planety, ale když mluvíme pouze o populačním růstu, nespravedlivě přesouváme zátěž na konkrétní podskupinu již zranitelných žen, místo abychom se na problém dívali holisticky.

 

Možná můžeme začít situaci napravovat a vyrovnat hrací pole posílením postavení všech žen a dívek. Musíme vytvořit prostředí umožňující ženám získat zpět kontrolu nad svým vlastním tělem a životy, se svobodou volby a schopností rozhodovat o vzdělání, kariéře, zdraví a plánování rodiny.“

bottom of page