top of page
CloverleyLawrence (002).jpg

CLOVERLEY LAWRENCE 

JIŽNÍ AFRIKA

Jsem nejmladší ze 6 dívek a vyrostla jsem v kultuře, která upřednostňovala mužského dědice. Vyrůstal v apartheidu v Jižní Africe a přístup k příležitostem byl omezený, zatímco být součástí velké rodiny znamenalo, že zdroje byly ještě vzácnější. Brzy jsem pochopil, jak lze zlepšit kvalitu života v menších rodinách.

Současnou planetární zátěž nezpůsobuje jen příliš mnoho lidí, ale nadměrná spotřeba poháněná kapitalistickou ekonomikou. Zpomalení populačního růstu je patrné již s klesající porodností. Je to z velké části proto, že ženy a dívky mají lepší přístup ke vzdělání a autonomii nad svým tělem a volbami. Ale máme před sebou dlouhou cestu.

Zatímco vysoká lidská populace zatěžuje zdroje Země, nejsou to chudší země s velkým počtem obyvatel, které nejvíce přispěly k planetární degradaci nebo nejvyšším emisím uhlíku, ale bohatá menšina poháněná chamtivostí a podporovaná ekonomickými strukturami, které upřednostňují bohaté. Zde je zapotřebí skutečného úsilí o vzdělání a reformy, aby se obnovila rovnováha životního prostředí a překlenula nerovnost.“

bottom of page