top of page
Karine_Payet-Lebourges_ecology (002).JPG

KARINE PAYET-LEBOURGESOVÁ

FRANCIE

„Jsem hluboce zarmoucen stavem Země. Cítím hanbu, že chamtivost a pošetilost řídí vymírání druhů a degradaci ekosystémů. Jsem pobouřen pochopením neoliberálního kapitalistického paradigmatu na světové socioekonomické normy a odporné nerovnosti a zneužívání, které zakořenilo i mezi námi, lidmi.

Moje kariéra, osobní zájmy a citlivost mě přivedly k názoru na svět, že lidstvo a planeta Země jako celek jasně vstoupily do éry masivního kolapsu.

 

Rozhodla jsem se nemít děti, když mi bylo kolem 20 let, a nikdy jsem toho nelitovala – a to je mi přes 40.  Ženy a muži by se neměli bát být bezdětní. Introspekce pomáhá zpochybnit motivaci. Proč chceš mít dítě? Je to ve vaší kultuře společenská norma? Očekávají to od vás příbuzní nebo přátelé? A co můžete svému dítěti nabídnout?

Věřím, že lidé přelidnili svět a že jsme neměli žít jako mravenci v přelidněných osadách. Neměli jsme ani zabírat tolik prostoru nebo do něj vnikat a snižovat tak množství a kvalitu stanovišť jiných živých organismů.

 

Přesto nevěřím, že řešení problému velikosti populace (a historie nás naučila, že je třeba s tímto problémem zacházet opatrně) bude zázračně – hokus-pokus! – vyřešit všechny naše sociální a environmentální problémy. Pocházím z „bohaté“ země a příliš dobře vím, že i když se snažím být šetrný, moje ekologická stopa je větší než u průměrného spotřebitele v „chudé“ zemi. Není to tedy jen číslo.

 

Konzumismus se mi jeví jako základní kámen našich nemocných společností – nadměrná spotřeba vede k plýtvání, znečištění, extraktivismu, neokolonialismu atd. Kvůli nedostatku velkého obrazu většina lidí nevidí, jak se zhmotňuje, i když se snaží dělat věci správně.

 

Ale co bude dál?

 

Zdá se mi, že cestu k udržitelnosti vydláždí globálně řada odrazových můstků vytvořených z místních iniciativ, které usilují o autonomii a odolnost.

 

Šetrnost, permakultura, pomalý život, rolnictvo a podobně musí být konjugovány v přítomném a budoucím čase podle místních kulturních a geografických zvláštností – vyhnout se univerzálním přístupům, ale nechat se navzájem inspirovat sdílením řešení, nápadů, znalosti atd.

 

A vzhledem k dívčímu zaměření tohoto webu přidám 'ano', abychom dali více prostoru v našich společenských přechodech těm hodnotám, které jsou běžně spojovány se ženami, jako je citlivost, empatie, péče. Osobní zkušenost mě také naučila, že legitimita těchto hodnot byla upřena mnoha mužům, kteří trpěli genderovými stereotypy; a rád bych vysvětlil mnoho probíhajících diskusí o heteronormativitě a genderové identitě. Takže 'ano' nám všem, kteří chceme komunikovat ve vzájemném respektu za spravedlivější a krásnější svět!“

EN FRANCAIS (traduit par Karine)...

'Je suis profondément attristée par l'état désastreux de la Terre. Je trouve honteux que l'avarice et la bêtise entraînent l'extinction des espèces et la dégradation des écosystèmes. Je suis révoltée par la domination du paradigme kapitalist néolibéral sur les normes socioeconomiques mondiales et d'autant plus révoltée des inygalités and des forces qu'il afflige à no Communautés humanaines.

Je suis d'avis, comme beaucoup, que l'humanité, et la Terre plus généralement, sont entrées dans une ère d'effondrement.

Lorsque j'avais à peu před 20 lety, j'ai přis la la décision de ne pas avoir d'enfant. Je n'ai jamais sorryté ce choix – et j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. J'apporte ce témoignage pour dire : femmes, hommes n'ayez pas peur de vivre sans enfants. Dotazník prohlubující motivaci. Pourquoi voulez-vous un enfant? Normes sociales? Jste vous?

Je crois que les humains ont surpeuplé la Terre. Nous fourmillons, à nos risques et périls; nous occupons ou souillons tout le globe, peau de chagrin d'habitats dégradés aux autres espèces.

Ceci étant dit, je ne pense pas qu'une régulation de la taille despopuls humaines (et l'histoire enseigne que la circonspection s'impose ici) seule réglera nos crises environnementales et sociales. Ce n'est pas juste une question de nombre.

Le consumérisme forme la pierre angulaire de nos sociétés malades. La surconsommation engendre le gaspillage, les pollutions, l'extractivisme, le néokolonialisme, etc. Mais parce que leur vue d'ensemble est limitée ou nepřítomnosti, la plupart des gens manquent de lucidité et d'engagement contre.cette déris.

Mais alors quoi?

 

Zdá se mi, že existuje mnoho místních iniciativ, visant l'autonomie et la résilience qui tissera le maillage d'une durabilité globale. Frugalité, permaculture, vie slow, paysannerie, … doivent être conjugués au présent et au futur en s'accordant des konkrétních kultur a geografií des territoires. Inspirons-nous les uns les autres en échangeant nos solutions, no idées, no connaissances.

Et étant donné le thème de ce site web, j'ajouterai : oui, aux valeurs connotées féminines telles la sensibilité, l'empathie, le soin, dans nos transitions sociétales. Mais n'oublions pas que sures hommes ont aussi souffert du déni de ces valeurs sous prétexte de stéréotypes genrés, ni les avancements sur les issues d'identité sexuelle et d'hétéronormativité. Alors, oui, à nous tous qui souhaitons construire un monde plus juste et beau dans le respekt mutuel!'

bottom of page