top of page
Josheena Naggea_marine_5Aug21.jpg

JOSHEENA NAGGEA

MAURITIUS

Pokud bude počet naší populace neustále růst, aniž by došlo ke zpomalení našich spotřebních vzorců, udržitelnost se brzy stane mýtem. Konflikty o životně důležité zdroje v kombinaci s antropogenními tlaky povedou k ještě strašlivějším katastrofám způsobeným lidmi. V rozhovorech o přelidnění a o tom, jak posouváme naši planetu domů na její hranice, však musíme uznat různé perspektivy napříč kulturami a uznat mnoho tradic, které podporují uctivé a odpovědné využívání našich zdrojů.

 

Když se dívám do budoucnosti, vidím, jak se kamarádky a kolegyně stále více znepokojují jak ekologickou stopou mít děti, tak jejich schopností sladit kariéru a osobní život. Ženy potřebují více možností, aby mohly činit promyšlená a udržitelná rozhodnutí pro budoucí generace, ale potřebujeme také prostor pro zamyšlení nad touhou po dětech proti rostoucí populaci a v současnosti neudržitelné spotřebě zdrojů. Jak můžeme zajistit, aby naše individuální rozhodnutí přispěla ke zdravější planetě pro všechny?“

 

Josheena Naggea dokončuje doktorát na Stanfordské univerzitě o vlivu člověka na oceánské ekosystémy.

bottom of page