top of page
Fu-Tzu Yang_edited.jpg

FU-TZU YANG

TAIWAN

Ostrovy Peng Hu, skládající se z 90 ostrovů a ostrůvků na Tchaj-wanu, jsou mým rodným městem. Vyrostl jsem u moře. Kamenné rybí jezy jsou překážky postavené v přílivových oblastech a jsou jednou ze zbývajících metod tradičního rybolovu na světě. Navzdory rozrůstání populace zůstává mnoho starých kamenných jezů. V Peng Hu naši předkové stavěli různé kamenné jezové stavby. Abych si uchoval tyto vzácné vzpomínky a historické příběhy, navštívil jsem a zdokumentoval téměř 700 kamenných jezů pomocí dronů a pomocí fotografií a rozhovorů jsem založil informační platformu pro jezy Peng Hu. Upřímně doufám, že tato informace může přispět k zachování kamenných jezů pochopit starobylé moudrosti v rychle se měnícím světě se rozléhající se populace, a těším se na setkání s kamennými jezů stává potenciální oblasti světového dědictví.‘

bottom of page