top of page
Megha Datta_LinkedIn.jpg

MEGHA DATTA

INDIE

Jako privilegovaná indická žena z městské střední třídy možná nejsem autorita na toto téma, ale z vlastní zkušenosti dokážu vysledovat vliv populace na téměř všechny aspekty našeho života. Pouhé empatické srdce stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, co s naším světem dělá přelidnění.  

 

Od fyzicky přetíženého prostředí, někdy obklopeného odpadem, špínou a znečištěním, po větší nejistotu ohledně sdílených zdrojů, nedůvěru, nezdravou konkurenci – seznam dopadů je dlouhý. V generacích před mým mělo mnoho rodin 5–6 dětí – často výsledkem neustálé touhy po chlapcích. Ženy se omezovaly na výchovu dětí a údržbu domu. Neměli žádnou agenturu, žádné slovo ve finančních záležitostech. Ani v otázkách plánování rodiny.  

 

V roce 2000 se věci začaly měnit: zvýšené zaměření na plánování rodiny, posílení postavení a vzdělávání dívek a zvýšení počtu žen v pracovní síle. Vidím, že čím jsou ženy vzdělanější, tím jsou finančně nezávislejší a lepší je jejich agentura pro plánování rodiny. Ženy vědomě volí méně dětí a lepší život pro své rodiny. Musíme se spojit, abychom se vypořádali s přelidněním, které je bytostně spjato s agenturou, kterou ženy mají.“

bottom of page